SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 26/9/2021

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

5/22/2020 2:41:02 PM
Sở Công Thương Hải Dương hiện đại hóa hành chính
Giai đoạn 2011 - 2020, 100% các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng, đơn vị được thực hiện trao đổi qua môi trường mạng.
 
Hàng năm, Lãnh đạo sở đều chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT và tổ chức thực hiện kịp thời theo quy định. Sở thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các máy móc, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng tối đa nhu cầu công việc.

Triển khai thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành tới toàn thể các phòng, đơn vị trực thuộc. 100% các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng, đơn vị được thực hiện trao đổi qua môi trường mạng. Cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin của ngừơi dân, Sở đã tổ chức rà soát, sắp xếp các chuyên mục thông tin trên Trang thông tin điện tử theo đúng quy định tại điều 10, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng; thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời, phục nhu cầu tra cứu của tổ chức, công dân. Toàn bộ nội dung TTHC của Sở, các quy hoạch phát triển ngành, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của Sở đều kịp thời được đăng tải trên website của Sở tại địa chỉ sct.haiduong.gov.vn.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn triển khai đầy đủ hệ thống một cửa điện tử. Bộ thủ tục hành chính gồm 126 thủ tục cấp tỉnh (chiếm tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương hiện đã được cập nhật và triển khai cung cấp ở mức độ 3, 4 tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã xây dựng và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Năm 2019, Sở tiếp tục hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiêm túc thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; thường xuyên cập nhật, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung các quy trình tác nghiệp để đảm bảo hệ thống luôn vận hành thông suốt, hiệu quả.

 

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (TTXTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương kiểm tra về An toàn, vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu 2021 (9/20/2021 2:05:30 PM)
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi giao ban ngày 07/9/2021 (9/16/2021 8:47:36 AM)
Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch Covid- 19 trong chuỗi cung ứng hàng hóa (9/7/2021 10:23:53 AM)
Thông tin về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 do tác động của dịch Covid-19 (8/30/2021 3:52:04 PM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8/2021 (8/30/2021 8:10:07 AM)
Sở Công Thương làm việc với các đơn vị sản xuất, chiết nạp và cung ứng oxy trên địa bàn tỉnh (8/19/2021 8:46:00 AM)
Sở Công Thương thành lập Tổ điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh (8/18/2021 9:18:18 AM)
Kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 (8/6/2021 7:15:57 PM)
Đã có hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 4 (8/6/2021 5:00:15 AM)
Quyết liệt các giải pháp đưa hàng hóa thiết yếu vào tâm dịch (8/5/2021 3:08:39 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son