SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

3/28/2016 1:12:18 PM
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Thông tư số 26/2014/TT-BCT.

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Kế hoạch công tác năm 2016 của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016. Công tác bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức lồng ghép với các Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016.

Địa điểm tổ chức dự kiến tại từng khu vực, cụ thể như sau: Khu vực miền Bắc tổ chức tại tỉnh Ninh Bình; Khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi; Khu vực miền Nam tổ chức tại tỉnh Bình Dương.

Để công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 đạt hiệu quả, Sở Công Thương Hải Dương đang xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Thông tư số 26/2014/TT-BCT để lựa chọn sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2016.

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2016: Sau khi thống nhất với các địa phương, đơn vị đăng cai tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016, Cục Công nghiệp địa phương sẽ có văn bản hướng dẫn về thời gian và địa điểm gửi hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.

Nguồn Bài: Lê Minh, Phòng Kế hoạch- Tổng hợp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 (12/7/2018 7:51:32 AM)
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son