SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

9/29/2016 9:07:10 AM
Huấn luyện an toàn điện năm 2016
Kết thúc Lớp tập huấn, học viên làm bài kiểm tra, sát hạch, những học viên đạt yêu cầu đều được xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện.

Ngày 27/8/2016 tại Sở Công Thương Hải Dương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức khai giảng Lớp huấn luyện an toàn, xếp bậc an toàn điện theo Thông tư số 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện cho cán bộ, người lao động của doanh nghiệp hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Lớp huấn luyện, đồng chí Hoàng Đức Dũng, Gám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp quán triệt một số nội dung trong chương trình yêu cầu các đồng chí học viên tham gia Lớp huấn luyện nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định của Lớp, tiếp thu những kiến thức được truyền đạt để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Tham dự Lớp huấn luyện có 73 học viên. Chương trình huấn luyện gồm 02 phần: Phần lý thuyết và thực hành. Lớp huấn luyện nhằm hướng dẫn, trang bị cho các học viên về quy trình an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành và sửa chữa hệ thống điện của doanh nghiệp, những biện pháp xử lý đảm bảo an toàn điện, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý điện sử dụng điện của doanh nghiệp an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của Nhà nước.

Thông qua Lớp huấn luyện, học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức lý thuyết và thực hành về an toàn điện, hiểu được tầm quan trọng của các biện pháp an toàn trong lao động sản xuất nói chung và an toàn điện nói riêng. Kết thúc Lớp huấn luyện, học viên làm bài kiểm tra, sát hạch, những học viên đạt yêu cầu đều được xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện.

Nguồn Bài: Trần Văn Thanh

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
Sở Công Thương đề xuất phê duyệt trên 2 tỷ đồng cho 14 đề án khuyến công năm 2017 (6/22/2017 9:29:10 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son