SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

6/26/2019 2:08:10 PM
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019.
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 do Bộ Công Thương tổ chức theo Công văn số 178/CCTĐP-TTCN ngày 26/3/2019 của Cục Công Thương địa phương. Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019.
Sau khi tiếp nhận đăng ký của các doanh nghiệp, Trung tâm đã lựa chọn được 03 sản phẩm của 03 đơn vị đã đạt danh hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2018 đủ điều kiện tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiểu biểu cấp quốc gia năm 2019, gồm những sản phẩm sau:

1. Máy Đầm dùi, Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang.

2. Bộ Trống đồng, Hộ kinh doanh Nguyễn Thượng Sách, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

3. Bình Phượng Hoàng S1, Công ty Cổ phần Gốm  Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách.

Kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 là cơ sở để Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, nhằm duy trì và phát triển làng nghề, chuyển đổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; đồng thời thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của vùng và quốc gia.

Lễ vinh danh các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 được tổ chức vào tháng 9/2019 cùng Hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2019 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, số 19C Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Nguồn Bài: Trần Phương Nam

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (1/2/2020 9:19:24 AM)
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 (9/24/2019 9:14:25 AM)
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (9/12/2019 10:02:30 AM)
Hoạt động khuyến công tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2018 (6/24/2019 7:43:26 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son