SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

10/30/2020 3:10:09 PM
Sở Công Thương vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai
Các phòng và đơn vị trực thuộc ủng hộ kinh phí gửi về Sở Công Thương (qua Văn phòng, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, thủ quỹ tiếp nhận) trước ngày 05/11/2020.
 
Thực hiện Thư kêu gọi ngày 18/10/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tình yêu thương đồng bào và tấm lòng nhân ái.

Sở Công Thương vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động trong toàn ngành Công Thương tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Mức vận động mỗi người tham gia ủng hộ ít nhất 01 ngày lương trở lên.

Kinh phí tham gia ủng hộ của các phòng và đơn vị trực thuộc gửi về Sở Công Thương (qua Văn phòng, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, thủ quỹ tiếp nhận) trước ngày 05/11/2020 để tổng hợp chuyển Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương theo quy định.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo: Cấp Giấy phép thành lập VPĐD Move Plus CO., LTD (12/1/2020 8:13:05 AM)
Sở Công Thương tham gia Hội thao Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế 2020 (11/24/2020 8:17:00 AM)
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Công Thương (11/23/2020 10:47:08 AM)
Biện pháp phòng dịch Covid - 19 và quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) (11/18/2020 8:30:40 AM)
Sở Công Thương dự Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn (11/11/2020 1:42:41 PM)
Kế hoạch hành động Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 (9/28/2020 3:00:13 PM)
Bộ Công Thương công bố doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 (8/31/2020 3:52:00 PM)
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân MCI INC (8/7/2020 3:00:46 PM)
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến về “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA” (8/7/2020 7:15:00 AM)
Thông báo Gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD của Công ty TNHH GSI Trading Hong Kong tại Việt Nam (8/3/2020 4:10:30 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son