SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

11/30/2016 5:21:20 PM
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
40 sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2016 đạt bình quân 70 điểm trở lên được Ban giám khảo lựa chọn để báo cáo Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.

 

Ngày 25/11, tại Triển lãm tỉnh Hải Dương, Ban giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hải Dương tổ chức chấm điểm và bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng Ban thường trực BGK

thống nhất các tiêu chí chấm điểm sản phẩm đăng ký bình chọn

Ban giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016 gồm 13 thành viên là các cán bộ quản lý của các Sở, ban, ngành liên quan và 02 nghệ nhân ưu tú cấp quốc gia, thành viên Ban giám khảo đều là những người có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực, ngành nghề có sản phẩm tham gia bình chọn. Ban giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, trung thực và có nhiệm vụ giúp Hội đồng bình chọn chấm điểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu theo thang điểm từ cao xuống thấp để báo cáo Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.

Mục đích của cuộc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất để mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Tham gia bình chọn lần này có 81 sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc các nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (75 sản phẩm); nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí (03 sản phẩm); nhóm sản phẩm khác (03 sản phẩm).

 

Thành viên Ban Giám khảo xem xét và đánh giá các sản phẩm bộ trống đồng tham gia đăng ký bình chọn

Thành viên Ban Giám khảo xem xét và đánh giá các sản phẩm gỗ mỹ nghệ tham gia đăng ký bình chọn

Để thu hút được số lượng đông đảo các sản phẩm tham gia bình chọn lần này, ngay từ đầu năm, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương (Sở Công Thương) đã triển khai rất tốt công tác hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký bình chọn và tiếp nhận các hồ sơ đăng ký theo đúng quy định của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Cũng theo quy định tại Thông tư, sản phẩm được bình chọn phải đạt được những yêu cầu nhất định với 4 tiêu chí gồm: Tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ và các tiêu chí khác. Tổng điểm chấm tối đa cho mỗi sản phẩm là 100 điểm nhưng để được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2016 thì sản phẩm phải đạt bình quân 70 điểm trở lên.

Thành viên Ban Giám khảo xem xét và đánh giá các sản phẩm thiết bị, máy móc,

dụng cụ và phụ tùng cơ khí đăng ký tham gia bình chọn

Sau khi hoàn tất việc đánh giá và chấm điểm đối với từng sản phẩm, Ban giám khảo thống nhất lựa chọn 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu, báo cáo Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.

Nguồn Bài: Vương Hồng Hưng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
Sở Công Thương đề xuất phê duyệt trên 2 tỷ đồng cho 14 đề án khuyến công năm 2017 (6/22/2017 9:29:10 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son