SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Lĩnh vực Kinh doanh khí

10/15/2022 10:35:19 AM
7. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
.
 
a) Trình tự thực hiện:

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG của thương nhân từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

- Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

b) Cách thức thực hiện:

-     Nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-     Qua Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-     Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi

d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán LNG

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

h) Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thay đổi về đăng ký kinh doanh;

- Thay đổi địa điểm trụ sở chính;

- Thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

.
 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
7. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (10/15/2022 10:35:19 AM)
6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (10/15/2022 10:32:24 AM)
5. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (10/15/2022 10:29:11 AM)
3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (10/15/2022 9:44:36 AM)
2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (10/15/2022 9:39:27 AM)
9. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (10/15/2022 7:54:22 AM)
8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (10/15/2022 7:49:03 AM)
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (10/15/2022 7:45:12 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (9/15/2022 11:19:26 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (9/15/2022 11:16:39 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong