SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2016
Tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời được giải đáp những khó khăn nhằm giúp việc triển khai các đề án thuận lợi hơn là những kết quả đạt được đối với cán bộ làm công tác khuyến công của Trung tâm...
Thẩm định các Đề án Khuyến công địa phương đợt I năm 2016
Hội đồng thẩm định Sở Công Thương Hải Dương đã thống nhất thông qua 7/7 đề án trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công đợt I.
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh năm 2016
Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 787/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2016.
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn...
Gần 2 tỷ đồng thực hiện 11 đề án khuyến công Hải Dương năm 2015
Năm 2015, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Hải Dương đã khảo sát, xây dựng 11 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí 1.815 triệu đồng...
Nghiệm thu các đề án Khuyến công địa phương năm 2015
Nhìn chung, các đề án trên được triển khai thực hiện đúng theo nội dung và tiến độ đề ra.
Bộ Công Thương tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015
Năm 2015, tỉnh Hải Dương vinh dự được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia cho 03 sản phẩm.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2015
Cục công nghiệp địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2015.
Công bố 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia
Ngày 14/10, Cục công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp quốc gia.
Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015
Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015 dự kiến tổ chức trong tháng 10 năm 2015 tại thành phố Hà Nội.
Khuyến công quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí phát triển
Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) bám sát, đồng hành với doanh nghiệp trong hỗ trợ thiết bị máy móc, xây dựng mô hình trình diễn nhằm...
Thẩm định các Đề án khuyến công địa phương năm 2015
Ngày 27/8/2015, Hội đồng thẩm định Sở Công Thương Hải Dương đã tiến hành thẩm định các Đề án Khuyến công địa phương năm 2015.
Nguồn vốn nhỏ - hiệu quả lớn
Cùng với sự góp sức từ nguồn vốn khuyến công, cơ sở đúc đồng mỹ nghệ Nguyễn Thượng Sách (Tứ Kỳ, Hải Dương) đã cải tiến, ứng dụng công nghệ mới trong dây chuyền đúc đồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao...
Hải Dương: Dồn lực phát triển tiểu thủ công nghiệp
Với mục tiêu nỗ lực đưa tiểu thủ công nghiệp – làng nghề (TTCN-LN) trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế của tỉnh, Hải Dương đã huy động khoảng 4 tỷ đồng từ Chương trình khuyến công...
Trao tặng các danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN và sản phẩm CNNT tiêu biểu
Đây là lần thứ 2 tỉnh Hải Dương phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp và bình chọn các sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy trình 2 năm một lần.
Tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tham mưu Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương phù hợp với các văn bản pháp luật có...
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định công nhận sản phẩm CNNT cấp tỉnh năm 2014
Ngày 13/4/2015 vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 870/QĐ-UBND về công nhận 52 SPCNNTTB cấp tỉnh Hải Dương năm 2014.
Trung tâm KC & TVPTCN Hải Dương triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2015
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Công Thương về triển khai kế hoạch Khuyến công năm 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã có công văn gửi Phòng Kinh tế...
Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015
Ngày 02/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.
Khuyến công Hải Dương: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chế biến nông sản.
Trung tâm KC&TVPTCN Hải Dương tích cực phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn bằng các Đề án thiết thực và hiệu quả.
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son