SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

Văn phòng

7/27/2020 8:26:18 AM
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc
Việc sử dụng Hệ thống phần mềm là một yêu cầu tất yếu, giúp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nói chung và Sở Công Thương nói riêng tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời là một bước đi quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.
 
Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Để triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 732/SCT-VP ngày 22/4/2020 nhằm phổ biến, quán triệt, đồng thời hướng dẫn các phòng và đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định tại Nghị định.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý văn bản trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc được thống nhất, đúng quy định, ngày 23/7/2020, Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Sở.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các thao tác đăng nhập và sử dụng Hệ thống phần mềm nâng cấp trên máy vi tính; tìm hiểu các tính năng mới của phần mềm; tải và sử dụng phiên bản phần mềm trên điện thoại di động.

Việc sử dụng Hệ thống phần mềm là một yêu cầu tất yếu, giúp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nói chung và Sở Công Thương nói riêng tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời là một bước đi quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ cho các tổ chức, doanh nghiệp năm 2020 (11/4/2020 9:50:42 AM)
Kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020 của Sở Công Thương (9/22/2020 9:37:04 AM)
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP (9/18/2020 7:48:08 AM)
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (9/15/2020 9:45:55 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020 (9/7/2020 9:53:15 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son