SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/1/2018

Công tác Đảng

6/30/2015 3:19:51 PM
Quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 (Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI)
Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2015, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn - Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Hải Dương đã triển khai tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Công Thương Hải Dương những nội dung liên quan tới: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Việc thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc quán triệt các nội dung cơ bản trong các văn kiện, kết luận của Hội nghị lần thứ 11 (Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc các nội dung, quan điểm của Đảng trong nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) một cách đúng đắn. Trên cơ sở đó, các cán bộ, đảng viên nắm bắt và vận dụng vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới Đảng bộ, Chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ cũng là cầu nối làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các nghị quyết, kết luận; để kịp thời đồng thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, tư tưởng thù địch, nhận thức lệch lạc trong đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân./.

 

Nguồn Bài: Vương H Hưng (XTTM HD)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) (1/10/2018 10:52:41 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết TW 5 (8/18/2017 4:20:01 PM)
Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (7/14/2017 7:13:26 PM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (2/15/2017 3:38:04 PM)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (1/4/2017 11:29:29 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 (7/19/2016 2:22:48 PM)
Bổ nhiệm Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên ưu tú (5/20/2016 3:02:24 PM)
Đảng bộ Sở tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 (1/19/2016 9:56:11 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (11/3/2015 9:48:04 AM)
Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 (7/30/2015 3:12:01 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son