SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/12/2021

Văn phòng

9/22/2020 9:37:04 AM
Kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020 của Sở Công Thương
Sở đã tiếp nhận 140 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 31 hồ sơ, tổng số 171 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 153 hồ sơ...
 
Quý III, Lãnh đạo Sở đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp tốt với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Công Thương đã thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết đối với 124/124 TTHC cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Chỉ đạo Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm và tiến hành giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình quy định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Lũy kế trong kỳ báo cáo (từ 16/6/2020 đến hết 15/9/2020), Sở đã tiếp nhận 140 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 31 hồ sơ, tổng số 171 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 153 hồ sơ, trong đó trả lại 02 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết; 18 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 171/171 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%) được giải quyết theo cơ chế một cửa.

Ngoài ra, Sở Công Thương tiếp nhận 1.636 hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức; trong đó 1.434 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (11/2/2021 9:04:57 AM)
Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (10/4/2021 3:27:00 PM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Sở Công Thương (9/27/2021 3:04:36 PM)
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/10/2021 9:36:24 AM)
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/2/2021 8:39:05 AM)
Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (7/21/2021 9:13:46 AM)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh (7/9/2021 9:09:25 AM)
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021 (6/21/2021 3:17:52 AM)
Sở Công Thương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (6/12/2021 3:27:13 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son