SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 24/10/2017

Văn phòng

9/21/2017 7:39:29 AM
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương
Để có dữ liệu cập nhật Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ngành Công Thương Hải Dương

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, các đơn vị trực thuộc chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng cập nhật thông tin cá nhân theo biểu mẫu, gửi về Văn phòng Sở trước ngày 13/10/2017.

Thông tin gửi qua hộp thư điện tử: gianghd77@gmail.com

Download file mẫu khai thông tin tại đây!

 

* Hướng dẫn nhập thông tin.

 

* Mẫu khai Sơ yếu lý lịch.

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương (6/30/2017 9:54:07 AM)
Sở Công Thương Hải Dương phát động thi đua năm 2017 (1/17/2017 8:37:02 AM)
Năm 2017: Sở Công Thương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (1/6/2017 4:02:19 PM)
Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2016 của Sở Công Thương (1/3/2017 3:09:26 PM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (12/15/2016 9:37:22 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Công Thương (9/9/2016 4:01:27 PM)
Giao lưu thể thao kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2016 (8/31/2016 4:17:03 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son