SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

Công nghiệp

11/30/2015 1:38:55 PM
Thực trạng thu hút đầu tư vào các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Miện
Các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đều chưa có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Hầu hết diện tích quy hoạch hiện nay đang là đất canh tác hai vụ lúa.

Sau khi có phương án xử lý đối với các CCN trên địa bàn huyện Thanh Miện, nhưng để thu hút đầu tư vào các CCN nhiều hơn nữa thì cần có cơ chế ­ưu đãi đối với các nhà đầu tư­ xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư­ sản xuất trong các CCN, đặc biệt ở những huyện có nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp như­ Thanh Miện.
Tính đến tháng 4 năm 2013, trên địa bàn huyện Thanh Miện có 04 Cụm công nghiệp (CCN) đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 173,699 ha, trong đó, diện tích đất công nghiệp 112,205 ha (chiếm 64,50%). Gồm các CCN Tứ Cường nằm trên địa bàn xã Tứ Cường; CCN Đoàn Tùng nằm trên địa bàn xã Đoàn Tùng; CCN Ngũ Hùng - Thanh Giang nằm trên địa bàn hai xã Ngũ Hùng và Thanh Giang; CCN Cao Thắng nằm trên địa bàn hai xã Cao Thắng và Tứ Cường. Tuy nhiên, các CCN này đều chưa có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Hầu hết diện tích quy hoạch hiện nay đang là đất canh tác hai vụ lúa.

Thực hiện Kế hoạch số 499/KH-UBND, ngày 04 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về hướng dẫn xử lý CCN hình thành trước khi Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. UBND huyện Thanh Miện đã xây dựng phương án xử lý đối với các CCN trên địa bàn Huyện. Cụ thể, đối với các CCN Đoàn Tùng, Ngũ Hùng - Thanh Giang, Cao Thắng, phương án xử lý là thành lập CCN. Đối với CCN Tứ Cường, phương án xử lý là chuyển đổi sang mục đích khác.

Con đường vẫn còn rộng mở tới các CCN trên địa bàn huyện Thanh Miện (Ảnh minh họa).

Sau khi có phương án xử lý đối với các CCN trên, tính đến tháng 10 năm 2015, trên địa bàn huyện Thanh Miện có 02 dự án đầu tư phát triển sản xuất, gồm: Dự án của Công ty TNHH HK VINA đầu tư xây dựng nhà máy dệt may tại CCN Ngũ Hùng - Thanh Giang, chính thức đi vào hoạt động năm 2010 với diện tích đất thuê 2,155 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký 49,5 tỷ đồng, số vốn thực hiện đến năm 2015 là 45,0 tỷ đồng. Công ty dự kiến thu hút khoảng 1.500 người lao động, đến tháng 6 năm 2015 số lao động làm việc trong công ty có 960 người. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 (Giá HH) đạt 154,5 tỷ đồng.

Dự án của Công ty TNHH May mặc quốc tế Phú Nguyên đầu tư xây dựng nhà máy Phú Nguyên II tại CCN Cao Thắng, bắt đầu hoạt động năm 2011 có diện tích đất thuê là 2,9978 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký 76,0 tỷ đồng, số vốn thực hiện đến năm 2015 là 55,0 tỷ đồng. Công ty dự kiến thu hút khoảng 1.470 lao động, đến thời điểm tháng 6 năm 2015 đã có 670 người. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 (Giá HH) đạt 61,6 tỷ đồng.

Về cơ bản, cơ sở hạ tầng tại các CCN trên địa bàn huyện Thanh Miện còn thiếu đồng bộ, vì vậy khó thu hút được các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và kinh doanh. Trong thời gian tới, để có thể thu hút nhiều doanh nghiệp tới đầu tư xây dựng và sản xuất tại các CCN, UBND tỉnh cần có cơ chế ­ưu đãi hơn đối với các nhà đầu tư­ xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư­ sản xuất trong các CCN, đặc biệt ở những huyện có nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp như­ Thanh Miện.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, xây dựng CCN nói chung từ nguồn ngân sách Trung ương và các địa phương. Bộ Công Thương và các Bộ, ngành cần sớm ban hành quy định quản lý các dự án khi đi vào hoạt động, kiểm tra và quản lý hoạt động của doanh nghiệp cũng như dự án đầu tư vào CCN.

 

Nguồn Bài: (Từ Mai Hương- Phòng QLCN)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017 (11/1/2017 2:02:21 PM)
Làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/25/2017 7:41:52 AM)
Thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (9/20/2017 4:17:41 PM)
Một số vấn đề trong phát triển làng nghề hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 2:13:32 PM)
Tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương (4/7/2017 8:17:10 AM)
Lấy mẫu để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/1/2017 3:18:06 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son