SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 15/12/2018

Điện lực - Năng lượng

7/18/2016 4:43:20 PM
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực
Ngày 15/7/2016, Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-SCT về việc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, Sở Công Thương thu hồi Giấy phép hoạt động Điện lực số 13/GP-SCN do Giám đốc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp cho Công ty TNHH Thành Lâm ngày 10/01/2007 vì lý do Công ty không đủ điều kiện đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện địa phương theo quy định và tự nguyện bàn giao.

Công ty TNHH Thành Lâm và UBND xã Nam Đồng căn cứ vào các quy định hiện hành, có trách nhiệm tổ chức bàn giao khách hàng sử dụng điện cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương bán điện đến hộ dân từ ngày 16/7/2016 trên lưới điện do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem và tải về tại đây!

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (9/28/2018 11:22:01 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2018 (8/14/2018 10:44:41 AM)
Kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở (6/15/2018 11:58:58 AM)
Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 08/CT-TTg và công tác cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2018 (6/7/2018 11:01:05 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn cấp thẻ kiểm tra viên điện lực 2018 (5/14/2018 10:45:07 AM)
Giờ Trái đất năm 2018: Tiết kiệm 31.200kWh điện (4/13/2018 2:31:54 PM)
Kế hoạch triển khai Chiến dịch Giờ trái đất 2018 (3/2/2018 2:58:23 PM)
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng năm 2018 (2/12/2018 3:11:20 PM)
Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu "dataenergy.vn" tại Hải Dương (11/21/2017 11:29:15 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2017 (9/28/2017 3:11:18 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son