SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/2/2018

Điện lực - Năng lượng

7/18/2016 4:43:20 PM
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực
Ngày 15/7/2016, Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-SCT về việc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, Sở Công Thương thu hồi Giấy phép hoạt động Điện lực số 13/GP-SCN do Giám đốc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) cấp cho Công ty TNHH Thành Lâm ngày 10/01/2007 vì lý do Công ty không đủ điều kiện đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện địa phương theo quy định và tự nguyện bàn giao.

Công ty TNHH Thành Lâm và UBND xã Nam Đồng căn cứ vào các quy định hiện hành, có trách nhiệm tổ chức bàn giao khách hàng sử dụng điện cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương bán điện đến hộ dân từ ngày 16/7/2016 trên lưới điện do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem và tải về tại đây!

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng năm 2018 (2/12/2018 3:11:20 PM)
Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu "dataenergy.vn" tại Hải Dương (11/21/2017 11:29:15 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2017 (9/28/2017 3:11:18 PM)
Kế hoạch bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (7/5/2017 7:48:14 AM)
Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035 (12/28/2016 9:29:25 AM)
Vai trò của người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (12/14/2016 11:23:22 AM)
Khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” năm 2016 (11/17/2016 9:33:50 AM)
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025; tầm nhìn đến năm 2035 (6/30/2016 2:34:08 PM)
Thông báo: Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực! (4/13/2016 9:21:09 AM)
Giờ Trái đất 2016: Hành động nhỏ- Ý nghĩa lớn (3/21/2016 4:06:54 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son