SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/4/2019

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

4/7/2016 10:47:30 AM
Thông tư mới hướng dẫn sử dụng C/O mẫu AANZ
Hàng hóa xuất sang thị trường các nước Asean, Úc- Niudilân sử dụng form AANZ theo quy định của Thông tư 31/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015.

Kể từ ngày 01/04/2016, doanh nghiệp sẽ dùng hoàn toàn mẫu C/O mới AANZ đối với hàng hóa xuất sang thị trường các nước Asean, Úc- Niudilân sử dụng form AANZ theo quy định của Thông tư 31/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015.

Tuy nhiên sau ngày 01/4/2016, Việt Nam và các nước thành viên vẫn phải sử dụng mẫu C/O AANZ cũ với tiêu chí OCP cũ cho lô hàng xuất khẩu sang Inđônêsia (do nước này chưa chính thức thực hiện Nghị định thư sửa đổi AANZ). Thời gian sử dụng mẫu C/O AANZ cũ trong trường hợp này là đến hết ngày 31/12/2016.

Đối với hai nước Campuchia và Mianma, mặc dù Nghị định thư đã có hiệu lực nhưng C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nước này vẫn sử dụng quy định cũ về ghi trị giá FOB (ghi trị giá FOB đối với mọi tiêu chí xuất xứ) đến hết ngày 30/9/2017.

Nguồn Bài: (Lê Hiền- Phòng QLXNK khu vực)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Dương tăng cường cải cách thủ tục hành chính (12/23/2016 8:32:31 AM)
Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ thị trường Việt Nam sang các nước Liên minh kinh tế Á-Âu (10/17/2016 8:05:03 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son