SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 5/8/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

12/22/2015 8:20:34 AM
Thông tư mới dành cho hàng xuất khẩu từ thị trường Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc chính thức có hiệu lực
Theo đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc kể từ ngày 20/12/2015 nếu đáp ứng tiêu chí xuất xứ và quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BCT và Thông tư 48/2015/TT-BCT thì được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định VKFTA.

Ngày 18/11/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc (VKFTA). Theo đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc kể từ ngày 20/12/2015 nếu đáp ứng tiêu chí xuất xứ và quy định tại Thông tư  40/2015/TT-BCT và Thông tư 48/2015/TT-BCT thì được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định VKFTA.

Như vậy, bên cạnh mẫu C/O form AK các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hàn Quốc có thêm một sự lựa chọn nữa là đề nghị cấp C/O mẫu VK cho hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu, các nhà sản xuất trong nước cũng như tại tỉnh Hải Dương cần triệt để tận dụng cơ hội xuất khẩu, hưởng ưu đãi thuế quan những ngày cuối năm 2015 và có kế hoạch xuất khẩu cho năm 2016 ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Các Doanh nghiêp quan tâm đến thông tin xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, tham khảo chi tiết các Thông tư trên tại địa chỉ: www.moit.gov.vn

(Lê Hiền- Phòng Quản lý XNK khu vực)

Nguồn Bài: Phòng Quản lý XNK

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son