SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

1/30/2018 9:30:59 AM
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Thông tư số 21/2017/TT-BCT, ngày 23/10/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017BCT).
 
Theo đó, các sản phẩm hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định của pháp luật.

* Về hình thức công bố hợp quy, Thông tư đưa ra hai hình thức như sau:

- Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân;

- Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định.

* Về hồ sơ công bố hợp quy:

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT, ngày 09/01/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 80/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may. Đã có 07 doanh nghiệp, tổ chức được chỉ định tổ chức thực hiện việc giám định/chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may.

Thông tư số 21/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018.

Nguồn Bài: Bùi Văn An

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu chung về Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA (IPA) (3/23/2020 3:55:05 PM)
Mời tham dự Hội thảo Quản lý danh mục dư lượng thuốc BVTV đối với sản phẩm nông sản (6/15/2018 3:08:26 PM)
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài (5/3/2018 9:05:50 AM)
Mời DN tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018 (4/10/2018 4:10:23 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (3/8/2018 8:57:36 AM)
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên (1/3/2018 4:14:11 PM)
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế (12/26/2017 2:37:46 PM)
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN" (11/15/2017 9:31:46 AM)
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 (10/25/2017 9:16:25 AM)
Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế (8/17/2017 9:10:37 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son