SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2019

Công nghiệp

9/20/2017 4:17:41 PM
Thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Ngày 13/9/2017, Hội đồng thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được thành lập theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch trên.
Tại hội nghị, các thành viên hội đồng được nghe cơ quan chủ trì lập Quy hoạch (Sở Công Thương Hải Dương) và đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu, Chiến lược, Chính sách Công Thương) báo cáo tóm các nội dung của Dự thảo Quy hoạch, bao gồm: Tiềm năng và nguồn lực của tỉnh; Hiện trạng phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương, tổng hợp, phân tích, đánh giá hiện trạng công nghiệp Hải Dương giai đoạn 2011-2015; Những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Dự báo các nhân tố tác động; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Các thành viên hội đồng thẩm định đã nghiên cứu, xem xét, phân tích, đánh giá và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của Dự thảo Quy hoạch, đặc biệt là các ý kiến tham gia vào nội dung quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 9 nhóm ngành công nghiệp, gồm: Ngành công nghiệp cơ khí luyện kim; Ngành công nghiệp điện - điện tử; Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, Ngành công nghiệp hóa chất; Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Ngành công nghiệp dệt may - da giầy; Ngành công nghiệp chế biến khoáng sản; Ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện nước; Ngành công nghiệp xử lý rác thải, chất thải và Quy hoạch phát triển không gian công nghiệp theo vùng.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Đoan, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao việc cơ quan chủ trì lập Quy hoạch và đơn vị tư vấn đã phối hợp thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ của quá trình lập dự án quy hoạch, đồng thời đề nghị Sở Công Thương và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên hội đồng, thông báo kết quả cuộc họp của Hội đồng thẩm định và sớm hoàn thiện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (3/8/2019 2:31:38 PM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017 (11/1/2017 2:02:21 PM)
Làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/25/2017 7:41:52 AM)
Một số vấn đề trong phát triển làng nghề hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 2:13:32 PM)
Tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương (4/7/2017 8:17:10 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son