SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/1/2018

Thương mại

6/29/2016 11:22:22 AM
Tăng cường kinh doanh xăng E5 trên địa bàn tỉnh
Các đơn vị trực thuộc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối, doanh nghiệp là đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương triển khai kinh doanh xăng E5 theo lộ trình của Chính phủ.

Thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19/01/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;

Chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 4461/BCT-KHCN ngày 24/5/2016 và chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại Công văn số 1256/UBND-VP ngày 01/6/2016. Sở Công Thương đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai kinh doanh xăng E5 theo lộ trình của Chính phủ. Cụ thể:

1. Các đơn vị trực thuộc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Báo cáo, đề xuất với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/01/2015, Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19/01/2016 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

- Kiến nghị triển khai đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức bán xăng E5 tại 100% các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

Chủ động cân đối, bố trí nguồn lực để đầu tư và tổ chức bán xăng E5 tại ít nhất 50% cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu và đồng sở hữu của đơn vị.

3. Các doanh nghiệp là đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

Căn cứ quy mô và dung lượng thị trường để xem xét, đầu tư và tổ chức các cột bơm bán xăng E5 tại từng cửa hàng. Theo đó: Các cửa hàng có từ 04 (bốn) cột bơm trở lên cần tổ chức ít nhất 01 (một) cột bán xăng E5.

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Quang (Trưởng phòng Quản lý thương mại)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác quản lý nhà nước về hội chợ và khuyến mại trên địa bàn tỉnh (1/2/2018 8:23:24 AM)
Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quy định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh (10/16/2017 9:20:49 AM)
Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương (10/5/2017 10:51:24 AM)
Thị trường lương thực và thực phẩm 9 tháng qua chịu cú sốc lớn từ giá thịt lợn (9/30/2017 6:00:26 PM)
Mời tham dự Hội thảo “Thông tin thị trường và hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản” (9/21/2017 9:44:55 AM)
Triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên dịa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2018 (8/18/2017 4:28:13 PM)
Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn (7/31/2017 3:59:43 PM)
Tiếp tục đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh (7/11/2017 2:09:38 PM)
Kết quả hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (6/6/2017 8:38:58 AM)
Thông báo liên quan đến chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (5/16/2017 8:23:52 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son