SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 16/10/2018

Văn phòng

1/24/2018 7:54:02 AM
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở, được bố trí ở vị trí trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện giao dịch hành chính.
 
Năm 2018, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp và thúc đẩy mạnh các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm Sở Công Thương Hải Dương đã xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Song song với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính để phát huy những kết quả đã đạt được, Sở Công Thương từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiêu chuẩn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở, được bố trí ở vị trí trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện giao dịch hành chính. Không gian phía trong được bố trí khoa học theo các khu chức năng, bao gồm: Khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực đặt các trang thiết bị điện tử tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Phòng bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết phục vụ tổ chức và cá nhân đến giao dịch.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương

Ngoài cơ sở vật chất, các thiết bị chuyên dụng và phần cứng của hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử; phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở.

Những nỗ lực của Sở trong việc thực hiện cải cách hành chính đang góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch hành chính của tổ chức, công dân và toàn xã hội.                                                                     

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương (8/7/2018 9:52:50 AM)
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son