SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Công nghiệp

9/28/2016 2:27:43 PM
Sở Công Thương khảo sát hoạt động tại các cụm công nghiệp
Sở đã tiến hành khảo sát thực tế tại các cụm công nghiệp trong thời gian từ ngày 06/09/2015 đến hết ngày 15/09/2015.
 
Tỉnh Hải Dương hiện có 33 cụm công nghiệp (CCN) nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Quy hoạch phát triển các CNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020 có 42 CNN với tổng diện tích khoảng 1.900 ha, đến năm 2025 là 45 CCN với tổng diện tích là 2.300 ha.

Cho đến thời điểm này, việc giải quyết một số tồn tại trong các CCN vẫn còn gặp nhiều khó khăn như tình trạng ô nhiễm môi trường, chưa có trạm xử lý nước thải tập trung; chưa có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng và tình trạng sang nhượng, cho thuê lại đất đai, nhà xưởng cũng không kiểm soát được; bên cạnh đó, các cơ quan quản lý không nắm được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các CCN.

Để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, ngày 25/08/2016, Sở Công Thương Hải Dương đã có công văn số 1169/SCT-QLCN gửi Ủy ban nhân dân, phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện trong tỉnh về việc báo cáo hoạt động và công tác quản lý nhà nước tại các CCN, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế tại các CCN trong thời gian từ ngày 06/09/2015 đến hết ngày 15/09/2015.

Kết quả của cuộc khảo sát là căn cứ để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, phát triển CCN sâu sát hơn và chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện Nghị định về quản lý, phát triển CCN sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Nguồn Bài: Tống Thị Thu Trang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT (8/6/2020 11:19:16 AM)
Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn (2/5/2020 9:54:17 AM)
Mời tham gia Chương trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu (10/14/2019 2:41:15 PM)
Nghệ nhân - người giữ lửa làng nghề tiểu thủ công nghiệp (10/5/2019 2:35:11 PM)
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019 (8/22/2019 8:17:19 AM)
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (3/8/2019 2:31:38 PM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son