SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/8/2018

Công nghiệp

9/28/2016 2:27:43 PM
Sở Công Thương khảo sát hoạt động tại các cụm công nghiệp
Sở đã tiến hành khảo sát thực tế tại các cụm công nghiệp trong thời gian từ ngày 06/09/2015 đến hết ngày 15/09/2015.
 
Tỉnh Hải Dương hiện có 33 cụm công nghiệp (CCN) nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Quy hoạch phát triển các CNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020 có 42 CNN với tổng diện tích khoảng 1.900 ha, đến năm 2025 là 45 CCN với tổng diện tích là 2.300 ha.

Cho đến thời điểm này, việc giải quyết một số tồn tại trong các CCN vẫn còn gặp nhiều khó khăn như tình trạng ô nhiễm môi trường, chưa có trạm xử lý nước thải tập trung; chưa có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng và tình trạng sang nhượng, cho thuê lại đất đai, nhà xưởng cũng không kiểm soát được; bên cạnh đó, các cơ quan quản lý không nắm được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các CCN.

Để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, ngày 25/08/2016, Sở Công Thương Hải Dương đã có công văn số 1169/SCT-QLCN gửi Ủy ban nhân dân, phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện trong tỉnh về việc báo cáo hoạt động và công tác quản lý nhà nước tại các CCN, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế tại các CCN trong thời gian từ ngày 06/09/2015 đến hết ngày 15/09/2015.

Kết quả của cuộc khảo sát là căn cứ để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, phát triển CCN sâu sát hơn và chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện Nghị định về quản lý, phát triển CCN sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Nguồn Bài: Tống Thị Thu Trang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017 (11/1/2017 2:02:21 PM)
Làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/25/2017 7:41:52 AM)
Thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (9/20/2017 4:17:41 PM)
Một số vấn đề trong phát triển làng nghề hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 2:13:32 PM)
Tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương (4/7/2017 8:17:10 AM)
Lấy mẫu để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/1/2017 3:18:06 PM)
Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/12/2016 11:28:09 AM)
Chiến lược sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 (10/11/2016 8:37:21 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son