SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 26/9/2017

Thương mại

7/28/2017 2:50:04 PM
Quy định về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi
Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017, quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa thực hiện việc đăng ký giá với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

Thông tư cũng quy định, thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng thực hiện kê khai giá với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định ngoài thời gian áp dụng biện pháp đăng ký giá.

Để thực hiện đăng ký và kê khai giá theo Thông tư hướng dẫn, quy định thì thương nhân phải lập Biểu mẫu đăng ký giá hoặc Văn bản kê khai giá gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận với một trong các hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp 02 bản tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: Tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị);

2. Gửi qua đường công văn 02 bản cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị);

3. Gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Biểu mẫu có chữ ký và dấu theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo hoặc gửi qua fax; đồng thời gửi bổ sung 01 bản chính thức qua đường công văn để cơ quan tiếp nhận lưu hồ sơ.

Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá và tiếp nhận Văn bản kê khai giá đối với các thương nhân có khả năng tác động vào sự hình thành và vận động của giá trên phạm vi toàn quốc; đồng thời chịu trách nhiệm công bố danh sách các thương nhân này. Định kỳ vào ngày 01/7 hàng năm hoặc trường hợp đột xuất, Bộ Công Thương rà soát danh sách thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và thông báo điều chỉnh danh sách trên.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp nhận và rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, tiếp nhận Văn bản kê khai giá đối với các thương nhân trên địa bàn (trừ các thương nhân thuộc danh sách do Bộ Công Thương công bố). Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận công việc này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2017. Như vậy, từ ngày 10/8, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương sẽ hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng thẩm quyền và quy định đối với các thương nhân sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Bài: Nguyễn Thị Hạt

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời tham dự Hội thảo “Thông tin thị trường và hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản” (9/21/2017 9:44:55 AM)
Triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên dịa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2018 (8/18/2017 4:28:13 PM)
Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn (7/31/2017 3:59:43 PM)
Tiếp tục đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh (7/11/2017 2:09:38 PM)
Kết quả hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (6/6/2017 8:38:58 AM)
Thông báo liên quan đến chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (5/16/2017 8:23:52 AM)
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại Hải Dương (4/28/2017 5:00:21 PM)
Tiếp tục đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh (4/20/2017 4:53:04 PM)
Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh (11/28/2016 9:37:28 AM)
11 doanh nghiệp kinh doanh đường được phân hạn ngạch thuế quan năm 2016 (10/13/2016 9:15:02 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son