SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Văn phòng

12/5/2017 8:15:39 AM
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương
Chương trình nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.
 
Ngày 13/11, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” nhằm khuyến khích và phát huy tính sáng tạo của các doanh nghiệp trong ngành, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Nội dung kế hoạch gồm:

1. Thi đua nâng cao năng lực xây dựng và thực thi cơ chế chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí; nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

2. Tạo dựng môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền sản xuất kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật để đảm bảo sự bình đẳng, môi trường lành mạnh, an toàn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp gắn kết với hoạt động của mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu.

5. Hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại.

6. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao, kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại, đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng dân tộc.

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Công Thương tổ chức họp bình xét, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng. Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị gửi về Văn phòng Sở - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành trước ngày 20/9 hằng năm. Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Để chương trình được nhân rộng và tạo sức lan tỏa đối với cộng đồng doanh nghiệp trong ngành, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp trong Ngành.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP (9/18/2020 7:48:08 AM)
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (9/15/2020 9:45:55 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020 (9/7/2020 9:53:15 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (7/27/2020 8:26:18 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son