SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 23/5/2019

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

9/28/2018 4:08:42 PM
Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Thời gian tới, ngành kiểm tra Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực...
 
Các cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp được thực hiện đúng quy trình, nội dung, đối tượng. Trong ảnh: Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Những dấu mốc 

Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng ngày càng mở rộng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng được chính thức thành lập theo Quyết nghị số 29/QN/TW ngày 16.10.1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) do Tổng Bí thư Trường Chinh ký. Từ đó, ngày 16.10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng cả nước.

Ở Hải Dương, cùng với sự ra đời phát triển của Đảng bộ tỉnh, tháng 10.1940, do yêu cầu của nhiệm vụ, Tỉnh ủy đã hình thành một bộ phận có tên là "Tổ - Kiểm" do cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Tháng 2.1957, trên cơ sở bộ phận "Tổ- Kiểm", Ban Kiểm tra đầu tiên của Tỉnh ủy được thành lập. Đến năm 1960, UBKT Tỉnh ủy và UBKT cấp huyện được thành lập và từ năm 1982, hệ thống UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở được hình thành. Từ tháng 2.1968, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên được sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng. Đến tháng 1.1997, hai tỉnh lại được tái lập trở lại, theo đó UBKT Tỉnh ủy Hải Dương cũng được tái lập. 

Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hải Dương không ngừng được củng cố, trưởng thành, phát triển, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ những người làm công tác kiểm tra Đảng thường xuyên được tăng cường, bổ sung những cán bộ vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực, chuyên môn, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, UBKT Tỉnh ủy được bổ sung thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới. Ngoài các chức năng theo quy định của Điều lệ Đảng, còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác do cấp ủy giao, như: giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, nghiên cứu đề xuất, thẩm định, thẩm tra, phối hợp, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ… về công tác kiểm tra giám sát. Đặc biệt là việc tham mưu cho cấp ủy triển khai và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giúp các tổ chức đảng phát hiện và khắc phục nhiều vi phạm, khuyết điểm

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, nhân viên của UBKT Tỉnh ủy và ngành kiểm tra Đảng toàn tỉnh, toàn ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng giai đoạn, nâng cao chất lượng mọi mặt, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp ủy giao.

Chỉ tính từ sau khi tái lập tỉnh (tháng 1.1997) đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với 30.138 tổ chức đảng cấp dưới và 15.056 đảng viên; giám sát chuyên đề 10.249 tổ chức đảng và 13.730 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 311 đảng viên, giải quyết tố cáo đối với 97 tổ chức đảng và 2.553 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.214 tổ chức đảng và 8.614 đảng viên…

Thông qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã phát hiện và thi hành kỷ luật và đề nghị cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 96 tổ chức đảng và 7.330 đảng viên; trong đó, đã khiển trách 1.701 đảng viên, cảnh cáo 778 đảng viên, cách chức 143 đảng viên, khai trừ 298 đảng viên. Trong số các đảng viên bị kỷ luật hơn 20 năm qua có 13 đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 386 đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương quản lý và 2.529 đảng viên diện Đảng ủy cơ sở quản lý… Nhìn chung các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp được thực hiện đúng quy trình, nội dung, đối tượng. Kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ tác hại, nguyên nhân. Việc xử lý bảo đảm khách quan chính xác, kịp thời, hạn chế khiếu nại kỷ luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng. Qua đó nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra Đảng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với những cống hiến và thành tích đạt được, UBKT Tỉnh ủy và nhiều tập thể, cá nhân UBKT Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua, thời gian tới ngành kiểm tra Đảng tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới hơn nữa nội dung công tác; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những dấu hiệu vi phạm. Tăng cường kiểm tra cách cấp đến đối tượng là các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở. Tập trung kiểm tra giám sát các lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm. Khi các tổ chức đảng và đảng viên đã có vi phạm phải xem xét, xử lý nghiêm minh trên tinh thần "không có trường hợp ngoại lệ" và "không có vùng cấm". Giải quyết kịp thời không để tồn đọng đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên....

Nguồn Bài: BÙI HỮU UYỂN (Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Ngày 26.5: Ngày hội vải thiều Thanh Hà (5/15/2019 8:59:16 AM)
Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới (5/9/2019 9:52:14 AM)
Hải Dương: Tạo điểm nhấn tăng trưởng công nghiệp, thương mại (5/6/2019 9:23:00 AM)
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (5/4/2019 4:12:33 PM)
85.000-90.000 đồng/kg vải u trứng trắng (5/2/2019 8:53:24 AM)
Ứng phó với phòng vệ thương mại: Không thể lơ là (4/23/2019 1:38:36 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giải quyết nhanh thủ tục hành chính (4/18/2019 4:03:33 PM)
Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 (4/12/2019 4:52:16 PM)
Hải Dương tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư (4/10/2019 9:44:05 AM)
Thương mại điện tử trong thời đại 4.0: Cơ hội cho doanh nghiệp tỉnh Hải Dương (4/8/2019 4:25:07 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son