SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Công nghiệp

3/22/2018 3:53:21 PM
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu, gồm: Lĩnh vực linh kiện phụ tùng; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.
 
Với mục tiêu “Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng khoảng 45% nhu cầu cho sản xuất nội địa, đến năm 2025, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng được 65% nhu cầu cho sản xuất nội địa”. Ngày 18/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu, gồm: Lĩnh vực linh kiện phụ tùng; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Chương trình thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020: Tập trung kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ, với tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn này dự kiến là 1.147,6 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách nhà nước là 986,4 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 161,2 tỷ đồng.

Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở rà soát đánh giá kết quả giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn này dự kiến là 870,7 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách nhà nước là 750,2 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 120,5 tỷ đồng.

Để hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 68/QĐ-TTg, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương và triển khai thực hiện các chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ, Sở Công Thương Hải Dương thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đăng ký tham gia Đề án thuộc Chương trình trước ngày 31/3/2018 để tổng hợp hồ sơ, xây dựng đề án và đăng ký thực hiện với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương).

Mọi thông tin chi tiết, doanh nghiệp liên hệ:

Sở Công Thương Hải Dương

14A Bắc Sơn, TP Hải Dương

Phòng Quản lý công nghiệp

Điện thoại: 02203.853335   

Xem và tải các quyết định dưới đây!.

Quyết định số 68/QĐ-TTg Quyết định số 4572/QĐ-BCT   

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT (8/6/2020 11:19:16 AM)
Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn (2/5/2020 9:54:17 AM)
Mời tham gia Chương trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu (10/14/2019 2:41:15 PM)
Nghệ nhân - người giữ lửa làng nghề tiểu thủ công nghiệp (10/5/2019 2:35:11 PM)
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019 (8/22/2019 8:17:19 AM)
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (3/8/2019 2:31:38 PM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son