SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 14/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

11/20/2018 8:36:01 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(19/11/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Hà Nội

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(20/11/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Bộ Công thương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp về hướng tuyến đường điện tại UBND huyện Kim Thành

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ 4

(21/11/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

-Chiều: - Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

              - Dự Hội nghị kết nối cung - cầu tại Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh và Trung ương

- Chiều: Nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh và Trung ương

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(22/11/2018)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Hội nghị kết nối hợp tác tiêu thụ NSTP với Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) tại Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Kiểm tra Hội nông dân tại Tứ Kỳ

- Chiều: Kiểm tra Hội nông dân tại Tứ Kỳ

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Hội nghị kết nối hợp tác tiêu thụ NSTP với Hapro tại Hà Nội

Thứ 6

(23/11/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng:  Học Nghị quyết Trung ương 8(khóa XII)

 -Chiều:Học Nghị quyết Trung ương 8(khóa XII)

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Học Nghị quyết Trung ương 8(khóa XII)

-Chiều: Học Nghị quyết Trung ương 8(khóa XII)

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Học Nghị quyết Trung ương 8(khóa XII)

-Chiều: Học Nghị quyết Trung ương 8(khóa XII)

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Học Nghị quyết Trung ương 8(khóa XII)

-Chiều: Học Nghị quyết Trung ương 8(khóa XII)

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể được điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (12/12/2018 8:37:06 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (12/4/2018 8:06:25 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (11/27/2018 2:05:57 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018 (11/13/2018 8:26:46 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018 (11/6/2018 8:55:02 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018 (10/31/2018 8:06:58 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (10/23/2018 7:38:09 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (10/17/2018 7:43:53 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018 (10/9/2018 2:24:38 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (10/2/2018 2:03:54 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son