SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/3/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

3/12/2018 3:11:13 PM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018
Sở Công Thương thông báo như sau:
  

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(12/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp tại cơ quan về Tổ chức ngày Quyền lợi của người tiêu dùng

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Họp UBND Tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Họp tại cơ quan về Tổ chức Giờ Trái Đất

- Chiều: Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều:  Họp tại cơ quan về Tổ chức ngày Quyền lợi của người tiêu dùng

Thứ 3

(13/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng:   Làm việc Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

-Chiều:  Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

-Chiều:  Họp tại Sở Xây Dựng

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Nghỉ phép

-Chiều:  Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(14/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra chi bộ Tổ chức ngày Quyền lợi của người tiêu dùng

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Hội đồng Vệ sinh ATTP

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Nghỉ phép

- Chiều: Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều:  Kiểm tra chi bộ Tổ chức ngày Quyền lợi của người tiêu dùng

Thứ 5

(15/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng: Dự lễ ngày Quyền lợi người tiêu dùng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:-Dự HN triển khai CT 05 tại UBND tỉnh

            -Dự lễ ngày Quyền lợi người tiêu dùng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Nghỉ phép

- Chiều: Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự lễ ngày Quyền lợi người tiêu dùng

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(16/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng:   Họp với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

- Chiều: Dự kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Họp với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Nghỉ phép

- Chiều: Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Họp với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp).
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018 (3/19/2018 3:53:04 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018 (3/5/2018 9:55:05 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018 (2/27/2018 8:36:26 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/02/2018 đến ngày 16/02/2018 (2/13/2018 8:31:28 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (2/6/2018 8:33:23 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (1/30/2018 7:53:45 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (1/23/2018 7:36:54 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (1/16/2018 3:49:01 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (1/9/2018 2:44:01 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (1/1/2018 2:34:52 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son