SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 19/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

3/12/2018 3:11:13 PM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018
Sở Công Thương thông báo như sau:
  

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(12/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp tại cơ quan về Tổ chức ngày Quyền lợi của người tiêu dùng

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Họp UBND Tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Họp tại cơ quan về Tổ chức Giờ Trái Đất

- Chiều: Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều:  Họp tại cơ quan về Tổ chức ngày Quyền lợi của người tiêu dùng

Thứ 3

(13/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng:   Làm việc Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

-Chiều:  Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

-Chiều:  Họp tại Sở Xây Dựng

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Nghỉ phép

-Chiều:  Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(14/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra chi bộ Tổ chức ngày Quyền lợi của người tiêu dùng

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Hội đồng Vệ sinh ATTP

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Nghỉ phép

- Chiều: Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều:  Kiểm tra chi bộ Tổ chức ngày Quyền lợi của người tiêu dùng

Thứ 5

(15/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng: Dự lễ ngày Quyền lợi người tiêu dùng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:-Dự HN triển khai CT 05 tại UBND tỉnh

            -Dự lễ ngày Quyền lợi người tiêu dùng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Nghỉ phép

- Chiều: Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự lễ ngày Quyền lợi người tiêu dùng

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(16/3/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng:   Họp với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

- Chiều: Dự kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Họp với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Nghỉ phép

- Chiều: Nghỉ phép

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:   Họp với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể được điều chỉnh cho phù hợp).
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (10/17/2018 7:43:53 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018 (10/9/2018 2:24:38 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (10/2/2018 2:03:54 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (9/25/2018 9:10:47 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (9/18/2018 9:49:43 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (9/11/2018 7:03:57 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (9/4/2018 3:43:58 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (8/28/2018 9:31:57 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (8/21/2018 10:37:33 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (8/14/2018 9:10:28 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son