SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 4/4/2020

LỊCH CÔNG TÁC

3/3/2020 8:16:14 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(02/3/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Sở Nông Nghiệp và PTNT

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(03/3/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(04/3/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(05/3/2020)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Bộ Công thương

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Gặp mặt nữ công

-Chiều: Gặp mặt cán bộ hưu trí

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Gặp mặt nữ công

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(06/3/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại UBND tỉnh

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (3/24/2020 8:59:09 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020 (3/17/2020 8:26:16 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 (3/10/2020 9:51:36 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (2/25/2020 8:22:33 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (2/19/2020 8:08:58 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020 (2/4/2020 9:15:02 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020 (1/21/2020 8:48:57 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020 (1/7/2020 9:19:41 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (1/2/2020 8:27:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 (12/25/2019 11:12:31 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son