SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 28/9/2022

LỊCH CÔNG TÁC

8/1/2022 3:13:18 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(01/8/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(02/8/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Họp Liên minh HTX tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(03/8/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Họp Ban Thường vụ

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ sở

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(04/8/2022)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Họp Tỉnh ủy

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ sở

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(05/8/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ sở

-Chiều: Làm việc tại cơ sở

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022 (9/26/2022 4:50:01 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022 (9/19/2022 10:36:30 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022 (9/5/2022 2:35:18 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022 (8/8/2022 2:57:50 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022 (7/18/2022 2:49:29 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022 (7/11/2022 10:03:48 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022 (7/4/2022 1:41:34 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 (6/27/2022 2:19:07 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022 (4/25/2022 3:02:38 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022 (4/18/2022 2:35:06 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son