SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

8/24/2016 2:29:14 PM
Kết quả triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua Internet
Thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15/6/2016 của Bộ Công Thương về triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) qua internet; bước đầu triển khai, đạt được một số kết quả như sau:

- 100% doanh nghiệp thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua internet đối với form D từ ngày 1/8/2016;

- Đối với các form khác như : Form VK, form AK, form AJ, form AANZ, form E,… mới chỉ có khoảng hơn 10% số bộ C/O của các form này được cấp qua internet. Các doanh nghiệp được cấp C/O qua Internet chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực may mặc như: Công ty TNHH Shints,  Công ty TNHH Tinh Lợi, Công ty TNHH Taekyung Vina,… và một số doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu về linh kiện điện tử như: Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam, Công ty TNHH Kefico, Công ty TNHH Ikka, …

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương sẽ đẩy mạnh việc thực hiện cấp C/O qua Internet đối với các doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại form, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng chuyển đổi tiêu chí xuất xứ để giảm tải chứng từ cho doanh nghiệp.

Để được hướng dẫn và giải thích thông tin liên quan tới việc cấp C/O, xin liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương. Điện thoại: 03203 859 792 hoặc gửi email theo địa chỉ: xnkhaiduong@moit.gov.vn ./.

     

Nguồn Bài: Lê Hiền (Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Dương)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son