SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

Công tác Đảng

4/4/2019 4:32:01 PM
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019.
 
Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban tổ chức Trung ương và Công văn số 1004-CV/VPTU ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019, ngày 19/3/2019, Đảng bộ Sở Công Thương ra Công văn số 17-CV/ĐU yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện những nội dung sau:

1. Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại căn cứ nội dung Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban tổ chức Trung ương về việc chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019, thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung trên trang thông tin điện tử của ngành để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nắm bắt thông tin về mục đích, yêu cầu, các nội dung triển khai thực hiện.

2. Các chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban tổ chức Trung ương (đính kèm dưới đây) phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ tích cực hưởng ứng viết bài tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019 ./.

Kế hoạch số 189-KH/BTCTW 

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (1/15/2021 2:33:24 PM)
Hội nghị học tập triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025) (12/28/2020 7:30:10 AM)
Đảng ủy Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII (9/25/2020 9:30:52 AM)
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (6/13/2020 7:35:37 AM)
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương (3/27/2020 9:47:28 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1/17/2020 2:58:14 PM)
Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Hải Dương Lần thứ I nhiệm kỳ 2019 - 2022 (8/29/2019 8:31:21 AM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW và các nội dung liên quan (8/9/2019 2:13:39 PM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (1/30/2019 4:25:46 PM)
Hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 (9/10/2018 11:50:57 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son