SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

10/17/2016 8:05:03 AM
Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ thị trường Việt Nam sang các nước Liên minh kinh tế Á-Âu
Ban hành kèm theo Thông tư này là các Phụ lục để hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN- EAEU FTA.

Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA). Ban hành kèm theo Thông tư này là các Phụ lục để hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN- EAEU FTA. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2016.

Theo đó, ngày 26/9/2016, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương ban hành Công văn số 940/XNK-XXHH hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O) form EAV cho hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Liên minh kinh tế Á-Âu với các nội dung sau:

- Việc ghi số tham chiếu trên C/O EAV thực hiện tương tự nguyên tắc ghi số tham chiếu trên C/O mẫu A theo hướng dẫn tại Công văn số 3863/BTM-XNK ngày 5/7/2007. Mã tham chiếu của các thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu như sau: Cộng hòa Armenia : AM, Cộng hòa Belarus: BY, Cộng hòa Kazakhstan: KZ, Cộng hòa Kyrgyzstan: KG, Liên bang Nga: RU.

- Trong trường hợp áp dụng hóa đơn nước thứ 3 nhưng thương nhân không thể nộp hóa đơn đó tại thời điểm đề nghị cấp C/O, thương nhân cần khai báo số và ngày phát hành hóa đơn của nước xuất khẩu.

- Hàng hóa đáp ứng mô tả của giầy da sử dụng cho hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời ( ex 6403.91 và 6403.99) theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư, phải thể hiện “SPORTING FOODWEAR” ở ô số 8.

Mọi thông tin chi tiết doanh nghiệp liên hệ: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương; điện thoại: 0320 3859 792; email: xnkhaiduong@moit.gov.vn ./.

Nguồn Bài: Lê Hiền

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son