SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 24/5/2019

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

10/17/2016 8:05:03 AM
Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ thị trường Việt Nam sang các nước Liên minh kinh tế Á-Âu
Ban hành kèm theo Thông tư này là các Phụ lục để hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN- EAEU FTA.

Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA). Ban hành kèm theo Thông tư này là các Phụ lục để hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN- EAEU FTA. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2016.

Theo đó, ngày 26/9/2016, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương ban hành Công văn số 940/XNK-XXHH hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O) form EAV cho hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Liên minh kinh tế Á-Âu với các nội dung sau:

- Việc ghi số tham chiếu trên C/O EAV thực hiện tương tự nguyên tắc ghi số tham chiếu trên C/O mẫu A theo hướng dẫn tại Công văn số 3863/BTM-XNK ngày 5/7/2007. Mã tham chiếu của các thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu như sau: Cộng hòa Armenia : AM, Cộng hòa Belarus: BY, Cộng hòa Kazakhstan: KZ, Cộng hòa Kyrgyzstan: KG, Liên bang Nga: RU.

- Trong trường hợp áp dụng hóa đơn nước thứ 3 nhưng thương nhân không thể nộp hóa đơn đó tại thời điểm đề nghị cấp C/O, thương nhân cần khai báo số và ngày phát hành hóa đơn của nước xuất khẩu.

- Hàng hóa đáp ứng mô tả của giầy da sử dụng cho hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời ( ex 6403.91 và 6403.99) theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư, phải thể hiện “SPORTING FOODWEAR” ở ô số 8.

Mọi thông tin chi tiết doanh nghiệp liên hệ: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương; điện thoại: 0320 3859 792; email: xnkhaiduong@moit.gov.vn ./.

Nguồn Bài: Lê Hiền

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Dương tăng cường cải cách thủ tục hành chính (12/23/2016 8:32:31 AM)
Kết quả triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua Internet (8/24/2016 2:29:14 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son