SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

THƯƠNG MẠI

8/9/2021 9:40:53 AM
Đăng ký tham gia Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội
Sở Công Thương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hội, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp vận động các cơ sở sản xuất, kinh đăng ký tham gia Chương trình theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 06/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.
 
Thực hiện công văn số 2702/UBND-VP ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phối hợp tham gia Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2021.

Nhằm kết nối, cung cấp hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của tỉnh Hải Dương đến thị trường Hà Nội và các vùng lân cận thông qua hệ thống các điểm bán hàng bình ổn tại thành phố Hà Nội, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cũng như tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh với thị trường có mức tiêu thụ hàng hóa lớn và ổn định, ngày 05/8/2021, Sở Công Thương đã ra Công văn số 1202/SCT-QLTM đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hội, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp thông báo, tuyên truyền và vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh (có nhóm hàng hóa phù hợp với Chương trình) thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương; lĩnh vực hoạt động của hội, hiệp hội đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2021 theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (đính kèm theo).

Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký Chương trình bình ổn thị trường Hà Nội, gửi về Sở Công Thương Hải Dương trước ngày 13/8/2021, để tổng hợp gửi Sở Công Thương Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, trao đổi thông tin theo đầu mối liên hệ:

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

Phòng Quản lý thương mạị

Liên hệ: Đồng chí Vũ Thị Sáu (Phó trưởng phòng)

Điện thoại: 0975.220.986; Email: vuthisauhd@gmail.com./ 

Nguồn Bài: Vũ Thị Sáu

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong chuỗi cung ứng hàng hóa (9/19/2021 3:59:47 PM)
7 sai lầm cần tránh khi mua sắm online để khỏi mất tiền oan (9/14/2021 9:40:01 AM)
Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (8/13/2021 2:48:19 PM)
Thông báo điều chỉnh giờ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy- Hà Giang (8/12/2021 3:19:37 PM)
Đề nghị lập danh sách xe tô tô và nhân viên vận chuyển hàng hóa thiết yếu (8/6/2021 4:04:47 PM)
Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (8/3/2021 3:48:34 PM)
Phối hợp xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở (7/30/2021 3:19:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn triển khai thực hiện Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 (7/28/2021 7:53:43 AM)
Hỗ trợ lưu thông hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai (5/27/2021 9:42:25 AM)
Chủ động nguồn cung hàng thiết yếu phục vụ người dân trên địa bàn bị cách ly do dịch Covid 19 (5/24/2021 10:27:23 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son