SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/8/2019

Công tác Đảng

8/18/2017 4:20:01 PM
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết TW 5
Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 24/7/2017 của Đảng ủy Sở Công Thương Hải Dương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ngày 16/8/2017, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Hội, Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng mang ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua hội nghị này, đồng chí yêu cầu Đảng bộ bộ phận, các chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại các Đảng bộ, chi bộ mình một cách thiết thực, hiệu quả.

 

Đồng chí Mai Văn Hội, Phó Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung của 3 Nghị quyết: (1) Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); (2) Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; (3) Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều viết bài thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).   

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai (VP Đảng ủy Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW và các nội dung liên quan (8/9/2019 2:13:39 PM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019 (4/4/2019 4:32:01 PM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (1/30/2019 4:25:46 PM)
Hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 (9/10/2018 11:50:57 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (8/23/2018 3:12:39 PM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 (7/27/2018 3:48:46 PM)
Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018) (2/6/2018 2:01:56 PM)
Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) (1/10/2018 10:52:41 AM)
Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (7/14/2017 7:13:26 PM)
Đảng bộ Sở Công Thương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (2/15/2017 3:38:04 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son