SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

Công nghiệp

3/30/2016 9:37:51 AM
Công nghiệp hỗ trợ yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược
“Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ” đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện ngành công nghiệp của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là hết sức quan trọng.

Với mục tiêu phát triển nhanh và toàn diện, sớm đưa Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp có nền tảng kinh tế, văn hóa xã hội tiến bộ vào năm 2020, tỉnh Hải Dương đang thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa sâu hơn trên cơ sở xây dựng các trung tâm công nghiệp có chất lượng chuyên môn hóa cao hơn ở tầm quốc gia, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao nhằm đạt được các lợi thế cạnh tranh trong khu vực. Nền tảng sản xuất công nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao sẽ góp phần đưa Hải Dương trở thành một trung tâm đô thị, thành phố công nghiệp, dịch vụ, du lịch và khoa học công nghệ ở khu vực Đồng bằng sông Hồng vào năm 2030.

Xuất phát từ thực tế phát triển công nghiệp hiện tại của tỉnh là sản xuất công nghiệp chủ yếu theo chiều rộng, thiếu chiều sâu, một số sản phẩm và ngành công nghiệp chủ lực còn mang nặng tính gia công, lắp ráp. Nguyên vật liệu linh kiện phục vụ sản xuất chủ yếu là nhập khẩu, sản phẩm sau khi hoàn thiện có giá trị gia tăng thấp, khả năng cạnh tranh trên thị trường chưa cao, một phần nguyên nhân do các ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh chưa thực sự phát triển. Do vậy, để phát triển công nghiệp theo cả hai chiều rộng và sâu, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao thì việc phát triển các ngành CNHT là một trong những yêu cầu cấp thiết, có tính chiến lược quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới.

Xây dựng chiến lược, đề ra kế hoạch trọng điểm và thực hiện “Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ” đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện ngành công nghiệp của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là hết sức quan trọng. Trong đó có những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện đồng bộ như: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm CNHT, hợp tác quốc tế, phát triển thị trường; thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dự án sản xuất CNHT; cung ứng dịch vụ phục vụ CNHT. Trong đó chú trọng các ngành công nghiệp hỗ trợ có giá trị giá trị gia tăng cao như: Cơ khí chế tạo; điện- điện tử; dệt may- da giày bởi có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và nguồn nhân lực chất lượng. Đây là các yếu tố quyết định cho ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương ngày càng nhanh hơn.

Với những lợi thế về cơ sở hạ tầng hiện có của các khu, cụm công nghiệp và các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh đang mở ra môi trường thuận lợi cho ngành CNHT phát triển.

Nguồn Bài: Nguyễn Ngọc Tâm (Phòng Quản lý công nghiệp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017 (11/1/2017 2:02:21 PM)
Làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/25/2017 7:41:52 AM)
Thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (9/20/2017 4:17:41 PM)
Một số vấn đề trong phát triển làng nghề hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 2:13:32 PM)
Tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương (4/7/2017 8:17:10 AM)
Lấy mẫu để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/1/2017 3:18:06 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son