SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2018

Thương mại

12/21/2015 8:02:21 AM
Công bố Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ngày 16/12/2015, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch phát triển các cơ sở LPG và quy hoạch cụm công nghiệp. Tới dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban , ngành như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Phượng, phó Giám đốc Sở đã thông qua Quyết định số 2909/QĐ-UBND  ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 3140/QĐ–UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân tỉnh Hải Dương về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải  Dương đến năm 2020, định hướng 2025. Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Vũ Thị Kim Phượng, phó Giám đốc Sở đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh

Đại diện các phòng Quản lý Thương mại, Quản lý Công nghiệp có liên quan trực tiếp đã trình bày tóm tắt một số nội dung chủ yếu của Quy hoạch bao gồm: Mục tiêu, định hướng phát triển, tiêu chí quy hoạch và các giải pháp chủ yếu để phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh LPG; phát triển các Cụm công nghiệp trong thời gian tới.

 

Đ/c Mai Văn Hội - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị điều hành thảo luận, đồng thời giải đáp những vấn đề liên quan giúp các đại biểu nắm rõ hơn những nội dung cần thực hiện theo các Quy hoạch trong thời gian tới.

Quyết định của UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tổ chức quản lý, kinh doanh LPG và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định hướng quy hoạch.

Lê Minh (Phòng QLTM)

Nguồn Bài: (Tăng Thị Trà)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tháng 01/2018 (2/9/2018 4:30:19 PM)
Kết quả công tác quản lý nhà nước về hội chợ và khuyến mại trên địa bàn tỉnh (1/2/2018 8:23:24 AM)
Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quy định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh (10/16/2017 9:20:49 AM)
Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương (10/5/2017 10:51:24 AM)
Thị trường lương thực và thực phẩm 9 tháng qua chịu cú sốc lớn từ giá thịt lợn (9/30/2017 6:00:26 PM)
Mời tham dự Hội thảo “Thông tin thị trường và hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản” (9/21/2017 9:44:55 AM)
Triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên dịa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2018 (8/18/2017 4:28:13 PM)
Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn (7/31/2017 3:59:43 PM)
Tiếp tục đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh (7/11/2017 2:09:38 PM)
Kết quả hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (6/6/2017 8:38:58 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son