SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 18/8/2019

Kinh doanh khí đốt các loại

5/23/2019 9:27:27 AM
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
.

a) Trình tự thực hiện:

-  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

-  Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

-  Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

b) Cách thức thực hiện:

-  Nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-  Qua Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

-  Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

c) Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bao gồm:

-  Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

h) Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

k) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV (5/23/2019 10:55:03 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV (5/23/2019 10:17:38 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (5/23/2019 9:26:38 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (5/23/2019 9:25:49 AM)
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (5/23/2019 9:24:46 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (5/23/2019 9:23:32 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (5/23/2019 9:21:54 AM)
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải (5/23/2019 9:20:41 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải (5/23/2019 9:19:44 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải (5/23/2019 9:18:50 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son