SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

2/14/2017 9:51:53 AM
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp
Tháng 1 năm 2017, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương đã tiếp nhận, thẩm định và cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các doanh nghiệp, trị giá C/O đã cấp đạt 34,6 triệu USD.

Cũng trong tháng 1, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương tiếp nhận và hướng dẫn 01 doanh nghiệp đăng ký hồ sơ thương nhân; chuyển 02 doanh nghiệp về Hà Nội, 01 doanh nghiệp về Hải Phòng; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ cho doanh nghiệp đúng quy trình và nhanh chóng; đồng thời hoàn thiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương tỉnh Hải Dương.

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì công tác tiếp nhận, thẩm định, cấp C/O cho các doanh nghiệp xuất khẩu và thực hiện các công việc liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son