SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ

8/31/2023 2:33:15 PM
Hải Dương hướng dẫn cài đặt và sử dụng nền tảng số cho hàng nghìn người
3.400 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của tỉnh Hải Dương sẽ được tập huấn về cài đặt, sử dụng nền tảng số và thương mại điện tử.
 

Ngày 29/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND huyện Thanh Hà tổ chức tập huấn cài đặt và sử dụng nền tảng số cho 260 học viên là thành viên tổ công nghệ số cộng đồng huyện, xã, thị trấn, thôn, khu dân cư.

Các học viên được hướng dẫn tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công Hải Dương, dịch vụ công quốc gia; đăng ký, sử dụng chữ ký số cá nhân trong giao dịch trực tuyến; sử dụng nền tảng thương mại điện tử và phòng chống rủi ro khi giao dịch qua mạng.

Đây là lớp đầu tiên trong tổng số 17 lớp tập huấn với tổng số 3.400 học viên do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương tổ chức từ nay đến cuối năm. Trong đó có 13 lớp tập huấn về cài đặt và sử dụng nền tảng số, 4 lớp về thương mại điện tử và hỗ trợ hộ sản xuất đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Nguồn Bài: baohaiduong.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong (3/29/2024 4:06:42 AM)
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (2/9/2024 2:32:29 AM)
Phấn đấu đến năm 2025, 70% số cơ quan báo chí của Hải Dương đưa nội dung lên các nền tảng số (12/15/2023 3:42:10 AM)
Giao dịch chuyển tiền sẽ bắt buộc xác thực khuôn mặt (10/16/2023 3:38:58 AM)
Chuyển đổi số, chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển đột phá (10/10/2023 5:21:41 PM)
Hải Dương hướng dẫn cài đặt và sử dụng nền tảng số cho hàng nghìn người (8/31/2023 2:33:15 PM)
Đa dạng các hoạt động, sự kiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thông qua Tuần lễ Chuyển đổi số (8/25/2023 2:28:06 AM)
Cần chú trọng phát triển các nền tảng số (8/15/2023 4:04:31 AM)
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số (4/10/2023 3:14:05 PM)
Cổng tra cứu thông tin tên miền qua đầu số 156 hoặc Website https://tracuutenmien.gov.vn (4/10/2023 11:28:45 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong