SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016
Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, Sở sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Chuỗi các hoạt động tăng cường an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2016
Nhằm tăng cường triển khai công tác an toàn - phòng chống cháy nổ ngành Công Thương và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.
Triển khai hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số hoạt động trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia.
Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN lần thứ 18 năm 2016
Ngày 18 tháng 01 năm 2016, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý Chương trình An toàn, vệ sinh lao động đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia...
Tập huấn thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho các đối tượng ngành...
Báo cáo trình tại hội nghị tập trung trình bày các nội dung liên quan tới các chủ trương, chính sách và chiến lược Phát triển bền vững Quốc gia.
Tiếp tục huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Cục Kỹ thật an toàn môi trường - Bộ Công Thương đã truyền đạt đến học viên những nội dung cơ bản trong hoạt động hóa chất như: Các quy định của pháp luật liên quan đến hóa chất...
Công ty TNHH Ford Việt Nam tổ chức huấn luyện Kỹ thuật an toàn hóa chất
Một trong những nội dung được các học viên đặc biệt quan tâm là các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất...
Tăng cường công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Công văn số 1189/SCT-KTATMT và 1190/SCT-KTATMT để chỉ đạo các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động hóa chất và doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công...
Tiếp tục triển khai huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất
Trong hai ngày 25, 26/9/2015, Sở Công Thương Hải Dương tổ chức huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho 61 học viên là người quản lý, người lao động trực tiếp làm...
Tập huấn kiểm tra, sát hạch kiến thức VSATTP
Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra kiến thức về an toàn thực...
Phổ biến văn bản về hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
Ngày 29/7/2015, Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Hải Dương 2016
Ngày 23/7/2015, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1645/KH-UBND về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Hải Dương năm 2016.
Tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công công trình xây dựng
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
Mời tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ IX (2014 - 2015)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Công văn số 583/SCT - KTATMT, ngày 03 tháng 6 năm 2015 về việc tiếp tục hưởng ứng tham gia hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2014 - 2015).
Sở Công Thương Hải Dương tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015
Sở Công Thương Hải Dương sẽ chủ động cùng với các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh tham dự Lễ Mít tinh hướng ứng tại Đền Chu Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, dự kiến vào...
Tăng cường đảm bảo an toàn VSLĐ, PCCN lần thứ 17 năm 2015
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động hoá chất trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, cất giữ, bảo quản và xuất nhập khẩu các...
Bộ Công Thương tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2014
Năm 2014, tổng số vụ TNLĐ chết người trong toàn ngành là 30 vụ làm 35 người chết (giảm 23% số vụ và 28 % số người so với năm 2013)…
Thông tư Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý...
Đối tượng áp dụng trong Thông tư là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Kiểm tra, sát hạch kiến thức VSATTP tại Công ty TNHH thực phẩm Nghĩa Mỹ VN
(sct.haiduong.gov.vn)- Ngày 26/11/2014, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức kiểm tra, sát hạch kiến thức VSATTP cho 140 học viên là lãnh đạo và công nhân trực tiếp sản xuất thực phẩm tại Công ty TNHH...
Thông tư quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Sở Công Thương kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý và người lao động.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong