SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 25/6/2024

Công tác Đảng

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 25/4/2024 Ban Tổ chức, Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU về tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí...
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024
Đảng ủy Sở Công Thương đề nghị các chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp thông qua các hoạt động của chi bộ; treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn...
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024
Ngày 31/01/2024, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng...
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần...
Ngày 19/6/2023, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức “Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ...
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 12/4/2023 Ban Tổ chức, Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU về tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí...
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023
Đảng bộ Sở Công Thương đề nghị các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện trong các kỳ họp hàng tháng.
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Ngày 17/01/2023, Đảng bộ Sở Công Thương chức “Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023”. Đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng...
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Sáng ngày 16/9/2016 Đảng bộ Sở Công thương long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 02 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp
Sáng ngày 15/9/2022, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025.
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hôi đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Quản lý thương mại tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp thông qua Dự thảo báo cáo của các chi bộ, Đề án nhân sự bí thư, phó bí thư các chi bộ, Chương trình, kịch bản đại hội, thời gian và phân công Lãnh đạo, Ban...
Tổ chức cuộc họp chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương, ngày 04/8/2022, Chi bộ Kỹ thuật, An toàn & Môi trường tổ chức cuộc họp chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022.
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc theo tài liệu triển khai, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thông tin đối ngoại...
Đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.
Đảng bộ Sở Công Thương tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng năm 2022
Ngày 18/01/2022, Đảng bộ Sở Công Thương chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng...
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia...
Đảng bộ Sở Công Thương triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí mới ban hành
Đảng bộ Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực...
Rà soát và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo công văn đã gửi.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong