SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 17/6/2024

CÔNG NGHIỆP

Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn
Sở Công Thương Hải Dương thông báo và trân trọng kính mời các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo cử đại diện tham gia khóa đào...
Mời tham gia Chương trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tổ hợp Samsung Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam triển khai...
Nghệ nhân - người giữ lửa làng nghề tiểu thủ công nghiệp
Tôn vinh nghệ nhân là một trong những yếu tố để bảo tồn làng nghề và ngược lại muốn bảo tồn, phát triển làng nghề nhất thiết phải phát huy vai trò của các nghệ nhân.
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia hội chợ.
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Để ngành CNHT trên địa bàn tỉnh phát triển hơn nữa cần thực hiện một số giải pháp như tuyên truyền và thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển CNHT tới các doanh nghiệp; thực hiện tốt Quy...
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Sở Công Thương Hải Dương thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đăng ký chủ trì, phối hợp thực hiện đề án thuộc Chương...
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất...
Nhằm phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và mục tiêu phát triển của ngành Công Thương. Tỉnh Hải Dương kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh vào các Cụm công nghiệp trên...
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát...
Ngày 18/9/2018 Chi nhánh công ty cổ phần rượu, bia, nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương có thông báo về việc chấm dứt hoạt động sản xuất rượu.
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu, gồm: Lĩnh vực linh kiện phụ tùng; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công...
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất
Ngày 06/12/2017, Sở Công Thương Hải Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các...
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017
Từ ngày 01/11/2017 các thương nhân sản xuất, kinh doanh rượu và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP được Thủ tướng Chính ban hành ngày 14/09/2017.
Làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Tính đến hết tháng 9/2017, trên địa bàn tỉnh đã có 66 làng với 19 nhóm ngành nghề sản xuất chính.
Thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Ngày 13/9/2017, Hội đồng thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được thành lập theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của...
Một số vấn đề trong phát triển làng nghề hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Qua khảo sát thực tế ở một số địa phương cho thấy, để góp phần tích cực cho sự phát triển của các làng nghề cần có sự đầu tư tích cực về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông nông...
Tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhìn chung tình hình quản lý, hoạt động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn còn nhiều bất cập.
Lấy mẫu để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và đề xuất các giải pháp xử lý, quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Những năm qua, phát triển làng nghề luôn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân. Trước thực trạng đó, Sở Công Thương đã có đề xuất, giải pháp và phối hợp với cơ quan...
Chiến lược sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020
Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các Sở, Ngành liên quan để hỗ trợ nhân rộng mô hình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp hướng tới một nền công nghiệp xanh, tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm giá...
Sở Công Thương khảo sát hoạt động tại các cụm công nghiệp
Sở đã tiến hành khảo sát thực tế tại các cụm công nghiệp trong thời gian từ ngày 06/09/2015 đến hết ngày 15/09/2015.
Giải pháp thu hút đầu tư vào các Cụm công nghiệp tại thị xã Chí Linh
Để phát huy lợi thế vị trí địa lý; khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, UBND thị xã Chí Linh đã tích cực xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường làm việc nhằm...
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong