SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 23/6/2024

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

5/14/2024 3:49:10 PM
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024
Thời gian tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương với thanh niên dự kiến trong tháng 7/2024.
 

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đối với thanh niên; lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 10/5/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1712/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương với thanh niên với chủ đề: “Thanh niên tỉnh Hải Dương chung tay xây dựng văn hoá, con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Chương trình đối thoại bằng hình thức trực tiếp và tập trung vào một số nội dung như:

(1). Thông tin đến thanh niên những kết quả trong thực hiện xây dựng văn hóa, con người Hải Dương.

(2). Đối thoại về những vấn đề thanh niên quan tâm liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần, phát huy vai trò của thanh niên trong việc xây dựng, giữ gìn,bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, lễ hội truyền thống, giá trị di tích lịnh sử cách mạng…, gắn liền với hình ảnh con người và quê hương Hải Dương, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(3). Vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc góp sức xây dựng văn hóa, con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

(4). Thanh niên kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng của quê hương Hải Dương; xây dựng đời sống văn hóa theo hướng tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, cộng đồng, xã hội; xây dựng hình mẫu thanh niên Hải Dương thời kỳ mới.

Thời gian tổ chức chương trình dự kiến trong tháng 7/2024. Thông tin chi tiết Kế hoạch tại đây.

Nguồn Bài: Phạm Văn Chí (Bí thư Đoàn TN Sở Công Thương)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024 (5/14/2024 3:49:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Tết Trung thu năm 2023 với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” cho con em cán bộ, công chức (9/29/2023 2:45:57 AM)
Đại hội Chi đoàn thanh niên Sở Công Thương nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp (3/25/2022 4:25:31 PM)
Giao lưu bóng đá chào mừng Đại hội Chi Đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2024 (3/25/2022 8:42:33 AM)
Hưởng ứng chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) (3/26/2021 9:54:54 AM)
Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Hải Dương Lần thứ I nhiệm kỳ 2019 - 2022 (8/29/2019 8:31:21 AM)
Giao lưu bóng đá giữa Đoàn TN Sở Công Thương với Công ty CP Silkroad Hà Nội (8/25/2017 2:24:01 PM)
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Công Thương thành công tốt đẹp (4/20/2017 4:33:46 PM)
Hoàn thành Đại hội các chi đoàn! (3/28/2017 3:39:04 PM)
Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (3/28/2016 1:44:02 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong