SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 23/6/2024

CÔNG NGHIỆP

5/10/2024 9:50:23 AM
UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập cụm công nghiệp
Ngày 22/4/2024, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quyết định thành lập 2 Cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 134,9 ha tại thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách.
 

Tại thành phố Hải Dương, UBND tỉnh thành lập cụm công nghiệp Phía Tây Việt Hoà với diện tích khoảng 59,9 ha tại phường Việt Hòa; giao Công ty TNHH Tân Hưng làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Tạo quỹ đất sạch, có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho hoạt động sản xuất; thực hiện việc di chuyển các cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp Tây Ngô Quyền và thu hút, di chuyển các cơ sở sản xuất đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hải Dương vào cụm công nghiệp, sau khi giải quyết xong việc di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường của thành phố, phần còn lại bố trí các ngành nghề phù hợp với Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tổng mức vốn đầu tư: 732.103.000.000 đồng.

Cụm công nghiệp Thái Tân, huyện Nam Sách (Ảnh minh hoạ)

 

Tại huyện Nam Sách, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND, ngày 22/4/2024 về thành lập cụm công nghiệp Thái Tân, với diện tích khoảng 75 ha thuộc địa bàn các xã: Thái Tân, Nam Hồng và Hồng Phong, huyện Nam Sách; Giao Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Nhóm các dự án sản xuất công nghệ cao, công nghệ sinh học, điện tử, vật liệu mới trong xây dựng; nhóm ngành sản xuất năng lượng tái tạo; nhóm ngành nghề thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp; Các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, dịch vụ khác… ưu tiên thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường; các ngành nghề thu hút đầu tư phù hợp với Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021; Tổng mức vốn đầu tư: 1.000.188.000.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 22/4/2024 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định thành lập cụm công nghiệp Văn An 1, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trong đó, UBND tỉnh giao Công ty cổ phần giấy HCT làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đây là chủ trương của tỉnh trong việc kêu gọi, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp đã được thành lập nhưng chưa có chủ đầu tư, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế tại các cụm công nghiệp này; đồng thời, thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuận tại các cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các điều kiện để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Nguồn Bài: Tống Thị Thu Trang (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập cụm công nghiệp (5/10/2024 9:50:23 AM)
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (3/29/2024 8:50:24 AM)
Mời đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025 (2/2/2024 4:39:55 AM)
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 3:21:38 AM)
Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (10/25/2023 8:15:15 AM)
Thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Hải Dương (6/30/2023 8:45:22 AM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (2/17/2023 3:59:06 AM)
Mời doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 (1/18/2023 3:09:45 PM)
Kết quả bình xét đề nghị tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (12/24/2022 9:15:05 AM)
Danh sách đề nghị xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (10/26/2022 8:33:48 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong