SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

5/16/2024 10:46:51 AM
Tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử
Ngày 10/5/2024, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1215/SCT-VP về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.
 

Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở tham gia cuộc thi trên. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trong phạm vị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời quán triệt cán bộ công chức, viên chức hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Sở Công Thương gửi kèm Kế hoạch số 1994/KH-CAT-PC06 ngày 02/5/2024 tại đây!

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử (5/16/2024 10:46:51 AM)
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024” tỉnh Hải Dương (4/22/2024 5:28:11 PM)
Những lần Bác Hồ về thăm Hải Dương (4/9/2024 4:14:52 PM)
Hướng dẫn sử dụng VNeiD mức độ 1, 2 (3/11/2024 4:00:45 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 560 /KH-SCT về công tác dân vận chính quyền (3/11/2024 10:54:45 AM)
Quy trình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (4/20/2023 10:24:56 AM)
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2/20/2023 3:34:18 PM)
Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (10/20/2022 3:05:26 PM)
Sở Công Thương tuyên truyền Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh (10/7/2022 4:21:27 PM)
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 (8/15/2022 8:16:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong