SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Công tác Đảng

3/11/2024 3:57:16 AM
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024
Đảng ủy Sở Công Thương đề nghị các chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp thông qua các hoạt động của chi bộ; treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.
 

Thực hiện Hướng dẫn số 173-HD/BTGTU, ngày 12/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công văn số 815-CV/ĐUK, ngày 01/3/2024 về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024. Ngày 08/3/2024, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Công văn số 23-CV/ĐU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024.

Theo đó, Đảng uỷ Sở đề nghị các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc năm 2024 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (theo tài liệu đính kèm); tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp thông qua các hoạt động của chi bộ và trong các kỳ sinh hoạt chi bộ gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Phát động vai trò nòng cốt của đoàn thể trong việc phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Vì người nghèo”...; tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi giao lưu, tọa đàm, hội thảo, thăm qua di tích lịch sử,…

3. Các chi bộ trực thuộc bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của đơn vị năm 2024 theo thông lệ quy định.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng uỷ

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong