SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 24/6/2024

Công tác Đảng

8/23/2018 3:12:39 PM
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ngày 14/8/2018, Đảng ủy Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 72-CV/DU về tiếp tục tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 
Theo đó, Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu Đảng bộ bộ phận Chi cục Quản lý thị trường, các chi bộ trực thuộc tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đản viên, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thông, tin truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến các vấn đề, sự kiện đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, xuyên tạc…

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong nêu cao ý thức trách nhiệm, tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương về tuyên truyền sự kiện trên, Trung tâm Xúc tiến thương mại đăng tải toàn văn nội dung Đề cương tuyên truyền để Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc nắm bắt thông tin, chủ động triển khai trong các cuộc họp hàng tháng.

Toàn văn nội dung Đề cương tuyên truyền tải về tại đây!.

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong