SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 29/11/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

5/31/2021 9:04:18 AM
Tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với tổ chức, cá nhân thuộc ngành Công Thương
Thời gian thực hiện tuyên truyền trong 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 15/7/2021; đợt 2 từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 15/10/2021.
 
Thực hiện Công văn số 1543/KH-UBND ngày 05/52021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, ngày 19/5/2021, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 734/SCT-KH về tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với các lĩnh vực kinh doanh về xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và an toàn mạng lưới điện tại các khu dân cư, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH đến các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh về xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; tuyên truyền đến các hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại các khu dân cư, cụm dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng điện và chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; đồng thời, kiểm tra, hướng dẫn các quy định về PCCC và CNCH nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện tuyên truyền trong 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 15/7/2021; đợt 2 từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 15/10/2021. Đối tượng tuyên truyền là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công Thương và khu dân cư, cụm dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương .

Sở yêu cầu các hoạt động cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công Thương; nâng cao được nhận thức, ý thức của người dân về sử dụng điện và chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật; Nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phải cụ thể, phù hợp, sát với thực tế./.

Nguồn Bài: Sở Công Thương (L.H)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong