SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

4/11/2024 4:37:08 PM
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương
Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về Luật căn cước của cơ quan, đơn vị trong việc thi hành Luật và đảm bảo thực hiện, phối hợp thực hiện các nội dung của Luật Căn cước số 26/2023/QH15 và Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024.
 

Thực hiện Kế hoạch số 1132/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Ngày 04/4/2024, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 874/KH-SCT về triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về Luật căn cước của cơ quan, đơn vị trong việc thi hành Luật và đảm bảo thực hiện, phối hợp thực hiện các nội dung của Luật Căn cước số 26/2023/QH15 và Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024.

Nội dung Kế hoạch số 874/KH-SCT xem và tải về tại đây!

Nguồn Bài: Lê Minh (Văn phòng Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương (4/11/2024 4:37:08 PM)
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (8/29/2023 8:59:23 AM)
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (3/13/2023 2:25:16 PM)
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (3/1/2023 10:17:38 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 (2/6/2023 10:59:43 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh (2/7/2022 9:28:58 AM)
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021 (2/17/2021 9:51:53 AM)
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong