SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 30/11/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

4/23/2020 3:32:53 PM
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020
Tổ chức tuyên truyền trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các quy định của Luật ATVSLĐ, các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động ngành Công thương về ATVSLĐ, phòng chống dịch bệnh Covid-19...
 
Thực hiện Công văn số 373/ATMT-ATCN ngày 15/4/2019 của Cục Kỹ thuật, An toàn và Môi trường công nghiệp về tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Công văn số 791/CV-HĐATVSLĐ ngày 16/4/2020 của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động về việc thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Kế hoạch số 163/KH-SCT ngày 04/2/2020 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương về triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, ngày 22/4/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Công văn số 740/SCT-KTATMT về tăng cường thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở; phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện/TP/thị xã; các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Tổ chức tuyên truyền trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các quy định của Luật ATVSLĐ, các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động ngành Công thương về ATVSLĐ, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cả khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động,...;

Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, tại một số các đường phố, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 tới các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn; chủ động rà soát, thống kê, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ trên địa bàn;

Sau khi kết thúc Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan/đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương phải tổng kết, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 về Thường trực Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh theo quy định./.

Nguồn Bài: Nguyễn Quốc Huy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong